PASIVNÍ DOMY 2005

18. - 19. 10. 2005

DEUTSCH
Základní informace
Program konference
Objednávka sborníku
List přednášejících
Místo konání/Kontakt
Více o pasivních domech

"Za pultíkem pro přednášející se vystřídala většina odborníků, kteří se u nás pasivními domy zabývají, a kromě toho i významní zahraniční hosté v čele s pasivním a nízkoenergetickým guru Dr. Wolfgangem Feistem z Německa. Zájem o konferenci z řad odborné veřejnosti byl naprosto enormní - přednášky navštívilo na 400 registrovaných (a blíže neurčený počet neregistrovaných) osob, přičemž velká část z nich vydržela v dusném, nevalně větraném sále až do večerních hodin, kdy (se zpožděním) přednášky končily."
Zdroj: TZB-info, 27.10.2005

PROGRAM KONFERENCE

1. den - úterý 18.10.2005 - Technické souvislosti
2. den - středa 19.10.2005 - Ekonomické souvislosti

TECHNICKÉ SOUVISLOSTI Úterý 18. 10. 2005

Název přednášky Přednášející Délka Od Do
Úvodní slovo, zahájení Josef Bubeník, Stanislav Juránek 15 min 9:00 9:15
ENERGETICKÉ SOUVISLOSTI
Udržitelná výstavba, energetická efektivnost a vývoj konceptu pasivního domu
Udržitelná výstavba budov Petr Hájek 15 min 9:15 9:30
Pasivní dům - bydlení budoucnosti Wolfgang Feist 75 min 9:30 10:45
Diskuse   15 min 10:45 11:00
Přestávka   15 min 11:00 11:15
KONCEPT PASIVNÍHO DOMU
Základní principy konceptu pasivního domu Jan Bárta 30 min 11:15 11:45
Panelová diskuse, tisková konference   30 min 11:45 12:15
Oběd   60 min 12:15 13:15
PASIVNÍ DOMY V ČR A SR
Soubor 13 pasivních rodinných domů
Český ráj - Koberovy
Petr Morávek 25 min 13:15 13:40
Dřevostavba pasivního rodinného domu v Rychnově Michal Šopík, Martin Jindrák 30 min 13:40 14:10
Pasivní dům v Kníničkách u Brna Mojmír Hudec 25 min 14:10 14:35
Cesta k pasívnemu domu v podmienkach Slovenska Eugen Nagy 25 min 14:35 15:00
Přestávka   15 min 15:00 15:15
PASIVNÍ DOMY V ZAHRANIČÍ
ChristophorusHaus Albert P. Böhm 25 min 15:15 15:40
Pasivní dům v extrémních podmínkách (2154 m n.m.) Marie Rezac, Wilhelm Hofbauer 30 min 15:40 16:10
Kancelářské a výukové centrum SOL4 Eichkogel Klaus Kiessler 25 min 16:10 16:35
Bytový dům Schellenseegasse Margit Böck v zastoupení za Georga W. Reinberga 25 min 16:35 17:00

 

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI Středa 19. 10. 2005

Název přednášky Přednášející Délka Od Do
Zahájení 2. dne Josef Chybík 5 min 9:00 9:05
PASIVNÍ DOMY - STAVBY BUDOUCNOSTI
Domy s nízkou spotřebou energie jako součást udržitelného rozvoje Irena Plocková 15 min 9:05 9:20
Úvahy o pasivních domech v České republice Jan Tywoniak 45 min 9:20 10:05
Jak úspěšně přesvědčit investory pro stavbu pasivního domu Aleš Brotánek 20 min 10:05 10:25
Diskuse   15 min 10:25 10:40
Přestávka   15 min 10:40 10:55
EKONOMICKÉ ASPEKTY
Ekonomické aspekty výstavby pasivních domů, aktuální situace v zahraničí
Nízkoenergetická výstavba - ekonomické
a environmentální vícenáklady
František Macholda 30 min 10:55 11:25
IG Passivhaus - jedna myšlenka, mnoho otců Reinhard Weiss 30 min 11:25 11:55
Pasivní domy - inovace a spojení s praxí - Sasko Bernd Wolters 30 min 11:55 12:25
Vyhlášení studentské soutěže   5 min 12:25 12:30
Oběd   60 min 12:30 13:30
PODPORA PASIVNÍCH DOMŮ V ČR
Způsoby a formy podpory úspor energií a obnovitelných zdrojů energie v ČR
Příklad pro ČR: Sanace panelových domů
ve východním Německu
Henryk Hoenow 30 min 13:30 14:00
O programu na sanaci bytových domů
postavených panelovou technologií PANEL
Jan Wagner 15 min 14:00 14:15
Možnosti státní podpory úspor energie v ČR Miroslav Dostál 15 min 14:15 14:30
Možnosti státní podpory OZE v ČR Jaroslav Kubín 15 min 14:30 14:45
Přestávka   15 min 14:45 15:00
ŽIVOT V PASIVNÍM DOMĚ
Jak se žije v pasivním domě - zkušenosti a dojmy obyvatelů rodinného pasivního domu, hygienické podmínky a mikroklima vnitřního prostředí budov
Zdravé bydlení Marie Hrazdilová 30 min 15:00 15:30
Diskuse s obyvateli rodinného pasivního domu manželé Jindrákovi, manželé Svobodovi 45 min 15:30 16:15

Změna programu vyhrazena.

Na konferenci budou prezentovány mnohaleté zkušenosti a poznatky od předních zahraničních odborníků, stejně jako informace od českých odborníků. Hlavním přednášejícím je Dr. Wolfgang Feist, který koncept pasivního domu vyvinul a nadále je hlavní hybnou silou v dalším vývoji. Přednášky budou simultánně tlumočeny do němčiny a češtiny.

Konference je určena nejen odborníkům zabývajícím se výstavbou, tj. architektům, projektantům, zamustnancům stavebních firem, výrobcům stavebních prvků, developerům, studentům stavebních a architektonických fakult, akademické veřejnosti, ale i pro laickou veřejnost, zaměstnance státní správy a potenciální investory.

Konference je akreditovaným vzdělávacím programem v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body).

Součástí konference je doprovodná výstava informující o produktech, materiálech, nových technických systémech a postupech v oblasti výstavby a modernizací dle zásad konceptu pasivního domu. V rámci výstavy bude pro všechny návštěvníky přístupné Fórum vystavovatelů, kde budou vystavovatelé informovat o svých produktech a službách.